Misijné dielo v Kazachstane, Balchaš

Sestry na misii chcú priniesť Kristovo posolstvo mladým i starým ľuďom, opusteným deťom v detských domovoch, chorým bez základnej sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Apoštolujú, robia pre nich katechézy, aktivity v liturgických obdobiach a letné tábory.

Adresa

8 Marta 12
478 210 Balchaš

Kazachstan

Kontakty

tel.: +77103647480
mobil: +77015328410

email: balchasnd@mail.ru

☰ Školské sestry de Notre Dame | Pôsobiská