Beckov

Špecifické zameranie a charakter komunity v Beckove je sociálno-charitatívna činnosť. Ide o stredisko domácej starostlivosti o staršie spolusestry. V apoštolskej činnosti sa sestry provincie opierajú o zopnuté ruky, bolesti a utrpenia naších starších sestier. Sestry v komunite zabezpečujú starostlivosť o staršie a choré spolusestry celej provincie. Snažíme sa tiež o duchovné pozdvihnutie a oživenie farnosti, sme otvorené pre jej duchovné a materiálne potreby. 

Adresa

Beckov 53

916 38

Kontakty

č.t. 032/7777 104
email: bckcharita2@stonline.sk

☰ Školské sestry de Notre Dame | Pôsobiská