Spojená škola sv. Jozefa

Je to tretí dom, v ktorom začali Školské sestry de Notre Dame pôsobiť na Slovensku v 1927. Školu postavili Chudobné školské sestry de ND z Kaloče z Maďarska, ktoré však v r. 1927 toto pôsobisko opustili pre nedostatok slovenských učiteliek. Na ich miesto v tom istom roku pozval novomestský prepošť Fridrich Pongrácz  Škoslé sestry de Notre Dame z Trenčína, ktoré prevzali Rímsko-katolícku dievčenskú ľudovú školu. Sestry školu rekonštruovali a rozšírili. V roku 1944 bola škola v dôsledku nového školskhé zákona zrušená. Sestry mohli školu opäť prevziať v roku 1991. V súčasnosti má Spojená škola sv. Jozefa organizčné zložky: Gymnázium sv. Jozefa a Základnú školu sv. Jozefa.

Adresa

Spojená škola sv. Jozefa 

Klčové 87

915 01  Nové Mesto nad Váhom

Kontakty

napr. Tel.: 0903 123 456

E-mail Gymnázia sv. Jozefa:ssjozefnm@gmail.com

E-mail Základnej školy sv. Jozefa: ssjozefnm@gmail.com

☰ Školské sestry de Notre Dame | Pôsobiská