Dom Sv. Ducha

Kláštor je centrom, kde sa vykonávajú spoločné stretnutia sestier celej provincie. Sestry pracujú v školských a zdravotníckych zariadeniach. Okrem zamestnania sa sestry venujú rôznym sociálnym a pastoračným aktivitám. 

Adresa

Sládkovičova 22
080 01  Prešov

Kontakty

Tel.: 051 77 333 26
       0915 933 949

E-mail: ssnpm@stonline.sk

☰ Sestry služobnice | Pôsobiská