Naše pôsobiská

Dom Sv. Ducha

Prešov

Založený v r. 1973, sídlo Kongregácie SSNPM na Slovensku od r. 1990

Dom bl. Jozafaty a bl. Pavla Petra Gojdiča

Prešov

Založený v r. 1989

Dom Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Ľutina

Rehoľný dom bol založený v r. 1948, obnovený v r. 1990 spolu so zriadením jednotriednej Cirkevnej materskej školy sr. Jozafaty.

Dom Zvestovania Presvätej Bohorodičky

Stará Ľubovňa

Založený v r. 1997, od r. 1997 je domom noviciátu.

Dom Zboru archanjela Michala

Poprad - Veľká

Založený v r. 1986

Dom Spolutrpiacej Bohorodičky

Humenné

Založený v r. 1990

Dom Stretnutia Ježiša Krista

Michalovce

Založený v r. 1937

Dom bl. Tarzície

Trenčín

Rehoľný dom bol založený v r. 2015, v dome je umiestnená dvojtriedna Cirkevná materská škola bl. Tarzície.

Dom Márnotratného Syna

Košice

Založený v r. 1992

Dom Nepoškvrneného Počatia Bohorodičky

Košice

Založený v r. 1967, v období totalitného režimu bol miestom formácie a centrom Provincie.

Dom sv. Kozmu a Damiána

Prešov

Založený v r. 2001 ako Zariadenie opatrovateľskej služby. V súčasnosti má kapacitu 21 lôžok a slúži aj ako Domov sociálnych služieb a Špecializované pracovisko.

☰ Sestry služobnice