Dom sv. Kozmu a Damiána

V zariadeniach je poskytovaná opatrovateľská a duchovná starostlivosť ťažko chorým a zomierajúcim, kapacita je 21 lôžok.

Adresa

napr. Rehoľná 1
P.O.Box 32
123 45 Horné Dolné 6

Kontakty

napr. Tel.: 051/7495085

0918693449

www.domkad.eu

☰ Sestry služobnice | Pôsobiská