Dom Márnotratného Syna

Komunita sestier žije v priestoroch Gréckokatolíckeho biskupstva. Sestry pracujú v jednotlivých úradoch biskupstva a v sakrestii Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky. Zároveň sa aktívne zapájajú do aktivít miestnej farnosti a eparchie.  

Adresa

Dominikánske námestie 2/A
043 43  Košice

Kontakty

Tel.: 0911 711 401

☰ Sestry služobnice | Pôsobiská