Dom Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu

Sestry žijúce v tomto dome pracujú na viacerých miestach mesta Prešov - v našom zariadení opatrovateľskej služby Domu sv. Kozmu a Damiána, v sakrestii Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa a v Cirkevnej materskej škole bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča. V rokoch 2000-2014 bol dom sídlom Noviciátu. 

Adresa

Sázavského 6
080 01  Prešov

Kontakty

Tel.: 051 77 493 05

☰ Sestry služobnice | Pôsobiská