Dom Nepoškvrneného Počatia Bohorodičky

Sestry pracujú ako učiteľky v školských zariadeniach a v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky ako sakrestiánky. Pastoračnú činnosť vykonávajú zapájaním sa do farských aktivít. V období totalitného režimu bol tento dom miestom tajného Noviciátu, centrom Provincie.

Adresa

Tichá 11
040 01  Košice

Kontakty

Tel.: 0904 738 408

☰ Sestry služobnice | Pôsobiská