Dom bl. Jozafaty a bl. Pavla Petra Gojdiča

Miesto rehoľnej komunity. Sestry sa venujú sociálnej starostlivosti a vykonávajú opatrovateľskú činnosť, práci s mládežou a starostlivosti o chrámy.

Adresa

Sládkovičova 24
080 01 Prešov

Kontakty

Tel.: 051/7733326

E-mail: ssnpm@stonline.sk

☰ Sestry služobnice | Pôsobiská