Dom bl. Tarzície

Sestry pracujú v školskom a zdravotníckom zariadení. Pastoračnú činnosť vykonávajú v okolitých farnostiach miestnej cirkvi. V dome je umiestnená Cirkevná materská škola sr. Tarzície, ktorej správcom je Kongregácia SSNPM. 

Adresa

Olbrachtova 28
911 01 Trenčín

Kontakty

Tel.: 0903 982 202

https://tarzicia.edupage.org/

☰ Sestry služobnice | Pôsobiská