Kláštor Bratislava

História františkánov v Bratislave siaha až do polovice 13. storočia. Rakúske kroniky spomínajú, že v roku 1273 za vpádu českého kráľa Přemysla Otakara II. viaceré ženy z mesta hľadali v ich kláštore útočište. 24. marca 1297 biskup Jakub, za prítomnosti uhorského kráľa Ondreja III., ostrihomského arcibiskupa Lodomera, cirkevných a svetských hodnostárov, ako aj veľkého počtu veriaceho ľudu, posvätil kostol Zvestovania Panny Márie (Zvestovania Pána). Františkánsky kostol patril medzi významné miesta bratislavských korunovačných slávností.  Po bitke pri Moháči v roku 1526, keď sa politické vedenie Uhorska presídlilo do Bratislavy, zasadali v priestoroch kláštora predstavitelia stavov. Kláštor bol sídlom provinciálneho ministra až do roku 1900, kedy bolo prenesené do Budapešti. Po obnovení Provincie Najsvätejšieho Spasiteľa v roku 1924 sa opäť stal sídlom provinciálneho ministra, avšak už nie Mariánskej, ale obnovenej provincie Najsvätejšieho Spasiteľa. Od roku 1610 sa v bratislavskom kláštore spomína filozofická škola, ktorá bola v roku 1750 uznaná Generálnou kapitulou v Ríme za generálne štúdium. Vysokú úroveň mala aj hudobná činnosť bratislavských Františkánov, v 16. -17. storočí mala popri Dóme sv. Martina už európsku povesť a preukázateľnú históriu. Pôsobil tu väčší hudobný zbor. Po páde totalitného komunistického režimu sa františkáni vrátili do poškodených a zanedbaných budov kostola a kláštora, ktorým sa aj napriek ich veľkým historickým hodnotám nevenovala žiadna pozornosť.

V súčasnosti prebiehajú ďalšie rekonštrukčné a reštaurátorské práce najmä oprava veže kostola. Kláštor je opäť sídlom provinciálneho ministra a formačným domom, kde sa bratia venujú štúdiám a pripravujú sa na svoju budúcu profesiu.

Adresa

Františkánsky kláštor

Františkánska 2
811 01 Bratislava

Kontakty

TELEFÓN:

+421-2-544 32 145
+421-2-544 30 224
+421-915-070 532

E-MAIL:

kostolba@frantiskani.sk
klastorba@frantiskani.sk

☰ Františkáni | Pôsobiská