Naše pôsobiská

Kláštor Bratislava

Bratislava

V bratislavskom kláštore sa nachádza provincialát, je súčasne aj formačným domom pre postnovicou, sú tu študenti teológie a bratia s veľkým pastoračným nasadením.

Rehoľný dom Fiľakovo

Fiľakovo

Rehoľný dom, ktorý má v správe aj farnosť Fiľakovo.

Kláštor Hlohovec

Hlohovec

Kláštor je v území Trnavskej arcidiecézy. Bratia tu začali s obnovou rehoľného života v roku 1990 a vypomáhajú v pastoračnej činnosti diecézneho kléru.

Kláštor Prešov

Prešov

8 bratov v tomto kláštore sa venuje bežnej pastorácii prešovčanov a františkánskej rodiny. Vyznačujú sa najmä veľkou ponukou možností pre vyspovedanie sa.

Kláštor Nové Zámky

Nové Zámky

V kláštore aktuálne pôsobí v pastorácii 7 bratov.

Kláštor Trnava

Trnava

Po obnovení provincie v roku 1924 sa kláštor stal miestom noviciátu a je ním aj v súčasnosti. Kláštor je na území Trnavskej diecézy.

Kláštor Trstená

Trstená

V roku 1990 bol kláštor vrátený reholi z titulu zákona. V roku 1992 bol kláštor určený na formáciu postulantov. Kláštor je na území Spišskej diecézy.

Pustovňa

Lysá pod Makytou

Od roku 2015 je v pustovni prítomná komunita troch bratov, ktorá vytvára františkánsky pustovnícky život.

Centrum novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II.

Beckov

Centrum novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. vzniklo na základe potreby reevanjelizácie kresťanov s strednom veku na Slovensku.

☰ Františkáni