Centrum novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II.

Občianske združenie JP2 dostalo dôveru rehole Františkánov, zastúpených provinciálnym ministrom Jeremiášom Danielom Kvakom, a od 13. marca 2013 dostalo do správy budovu bývalého františkánskeho kláštora v Beckove. Duchovnou správou Centra bol poverený o. Leopold Jaroslav Jablonský.

A tak sa tu spája potreba Novej evanjelizácie vyplývajúca z II. Vatikánskeho koncilu, o ktorej hovorí aj Biskupská synoda zvolaná Benediktom XVI na jeseň roku 2012.

Našou víziou je:

Adresa

CNE Beckov
Beckov 6
916 38 Beckov

Kontakty

Tel.: +421 915 116 406

E-mail: aegidius4@gmail.com

☰ Františkáni | Pôsobiská