Konvent sv. Dominika

V roku 1995 bol vo Zvolene založený rehoľný dom. Neskôr sa začalo s výstavbou nového kláštora s kostolom na sídlisku Zvolen – Západ. Po dokončení boli oba zasvätené sv. Dominikovi. Kláštor bol 1. 11. 1998 vyhlásený za konvent. Od svojho vzniku je sídlom noviciátu, od roku 2013 je tiež sídlom provinciála Slovenskej provincie OP.

Bratia spravujú farnosť Zvolen – Západ a Centrum univerzitnej pastorácie vo Zvolene. Vyučujú na vysokých školách, venujú sa pastorácii mládeže a mariánskemu apoštolátu. Kostol sv. Dominika sa stal mariánskym pútnickým miestom Banskobystrickej diecézy.

Adresa

Novozámocká 73

960 01 Zvolen

Kontakty

Telefón: 0903 982 348 (br. Šimon Ján Tyrol OP, predstavený konventu)

E-mail: zvolen@dominikani.sk

Web farnosti: farnostzvolenzapad.sk

☰ Dominikáni | Pôsobiská