Naše pôsobiská

Konvent sv. Dominika

Zvolen – Západ

Založený v roku 1995, sídlo noviciátu, provincialátu, farnosti Zvolen – Západ a vydavateľstva Dominikáni

Konvent Nanebovzatia Panny Márie

Košice – Staré mesto

Založený medzi rokmi 1230 – 1241, sídlo Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas a Dominikánskeho mariánskeho centra

Konvent sv. Dominika na Kalvárii

Bratislava – Kalvária

Založený v roku 1989, sídlo farnosti Bratislava – Kalvária

Konvent sv. Martina de Porres

Žilina – Staré Mesto

Založený v roku 1989, sídlo Dominikánskeho knižného inštitútu

Konvent Krista Kráľa

Dunajská Lužná, okr. Senec

Založený v roku 1996, sídlo farnosti Dunajská Lužná

Kontemplatívne centrum Pustý Dvor

Ábelová, okr. Lučenec

Založené v roku 2008, miesto stretnutí ADOM – Dominikánskej mládeže

☰ Dominikáni