Konvent sv. Dominika na Kalvárii

Bratia spravujú farnosť Bratislava – Kalvária, pôsobia ako vedeckí pracovníci v Slovenskej akadémii vied, vyučujú na univerzitách, venujú sa edičnej a pedagogickej činnosti, apoštolátu prostredníctvom umenia, ako aj duchovnej službe rôznym spoločenstvám.

Adresa

Na Kalvárii 10

811 04 Bratislava

Kontakty

Telefón: 02 – 2070 7941, 02 – 5477 5341

E-mail: bratislava@dominikani.sk

Web farnosti: www.kalvaria.sk

☰ Dominikáni | Pôsobiská