Konvent Nanebovzatia Panny Márie

Konvent v Košiciach je najstarším konventom Slovenskej provincie OP. Po požiari v roku 1556 bratia konvent, ktorý obývali od roku 1241, opustili. Vrátili sa až v roku 1698. Počas akcie „K“ bol konvent v roku 1950 opäť zrušený. Jeho činnosť bola znovu obnovená 12. 7. 1990.

Bratia sa venujú apoštolátu v Dominikánskom kostole, pastorácii mládeže na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, pastorácii slobodných 25+, akademickej činnosti, starostlivosti o laické bratstvá sv. Dominika a starostlivosti o seniorov. Ku kláštoru patrí Dominikánske mariánske centrum, ktoré zabezpečuje mariánsku pastoráciu a vydáva časopis Ruženec. Súčasťou kláštora je aj Dominikánske kultúrne centrum Veritas, zamerané na apoštolát prostredníctvom umenia.

Adresa

Mäsiarska 6

040 01 Košice

Kontakty

Telefón: 0907 595 052 (br. Bohuslav Tomáš Jančiar OP, predstavený konventu)

E-mail: priorkosice@gmail.com

☰ Dominikáni | Pôsobiská