Provinciálny dom - komunita Nepoškvrnenej Panny Márie

Sídlo provincie a provinciálnej predstavenej. Sestry organizačne a administratívne zabezpečujú život provincie, koordinujú celoslovenské podujatia provincie, podieľajú sa na mládežníckej pastorácii vo farnosti (príprava ku sviatostiam, stretká, duchovné obnovy, formácia animátorov, sprevádzanie mladých, tábory...), vedú Lauru, združenie mladých na celoslovenskej aj miestnej úrovni, sprevádzajú miestne stredisko saleziánov spolupracovníkov. Tri sestry učia na školách, jedna sa venuje publikačnej činnosti. 

Adresa

Kremnická 17

851 01 Bratislava

Kontakty

Sekretariát: (02) 638 149 54, 0910 223 085

sekretariat@salezianky.sk

Ekonómka: 0911 656 970

economa.fma@gmail.com

Pridajte sa k dielu!

Nová generácia 2023

Formácia budúcej generácie saleziánok

☰ Saleziánky | Pôsobiská