Naše pôsobiská

Komunita bl. Eusébie Palomino

Banská Bystrica - Sásova

Komunita sv. Františka Saleského

Bratislava - Hrobákova

Komunita sv. Jozefa

Bratislava - Vavilovova

Komunita Svätej rodiny

Dubnica nad Váhom

Komunita sv. Jána Pavla II.

Košice - mestská časť Západ

Komunita bl. Márie Troncatti

Nitra - Klokočina

Komunita sv. Terézie z Avily

Baku, Azerbajdžan

Materské centrum

Nitra - Orechov Dvor

Laura Banská Bystrica

Laura, združenie mladých

Laura Bratislava - Kremnická

Laura, združenie mladých

Laura Dolný Kubín

Laura, združenie mladých a Súkromné centrum voľného času

Laura Dubnica nad Váhom

Laura, združenie mladých a Súkromné centrum voľného času

Laura Humenné

Laura, združenie mladých a Súkromné centrum voľného času

Laura Michalovce

Laura, združenie mladých

Laura Rožňava

Laura, združenie mladých

Laura Šamorín

Laura, združenie mladých

Laura Trnava

Laura, združenie mladých

Kolégium Márie Romero

Prešov - Solivar

Domov s intenzívnym sprevádzaním pre dievčatá z marginalizovaného prostredia

☰ Saleziánky