Komunita sv. Márie Dominiky Mazzarellovej

Sestry pôsobia ako učiteľky v školách, v súkromnom CVČ a v Laure (formácia animátoriek, rovesnícke skupiny, duchovné obnovy, duchovné cvičenia, príprava na prijatie sviatostí, detský spevácky zbor, kapela, liturgická animácia, tábory, pobyty v prírode, chatovačky, voľnočasové aktivity pre deti, krúžková činnosť, vyučovanie  talianského jazyka, doučovanie, stretnutia pre mamy s deťmi, tvorivé dielne pre mamy, itineráre, vedenie strediska Laura, združenia mladých a Súkromného centra volného času Laura)

Adresa

Jánoškova 1615/30
026 01 Dolný Kubín

Kontakty

tel:  (043) 58 64 094

e-mail: fma.dkubin@gmail.com

☰ Saleziánky | Pôsobiská