Komunita bl. Eusébie Palomino

Sestry učia v školách a mladým sa venujú v mládežníckom stredisku na Sásovej (formácia animátoriek, rovesnícke skupiny, duchovné obnovy, duchovné cvičenia, príprava na prijatie sviatostí, liturgická animácia, tábory, pobyty v prírode, chatovačky, vedenie strediska Laura, združenie mladých)

Adresa

Javornícka 3
947 11  Banská Bystrica

Kontakty

(048) 381 13 95

e-mail: bystrica.fma@gmail.com

☰ Saleziánky | Pôsobiská