Kláštor sv. Terézie Benedikty od Kríža

Miesto rehoľnej komunity na Slovensku, založené v roku 2008. Kláštor sa venuje pastoračnej starostlivosti, spovednej službe v katedrále sv. Františka Xaverského v BB.

Adresa

Kláštor Bosých Karmelitánov
Pod Urpínom 29
974 01 Banská Bystrica

Kontakty

napr. Tel.: 0907 747 464

E-mail: karmelbb@gmail.com

☰ Bosí karmelitáni | Pôsobiská