Naše pôsobiská

Kláštor sv. Terézie Benedikty od Kríža

Banská Bystrica-Urpín

Založený v roku 08.09. 2008

Kláštor Panny Márie Karmelskej a sv. Jozefa

Košice-Lorinčík

posvätený v 2014

Kláštor sv. Terézie od Ježiša

Staré Hory

prijali sme Staré Hory 1.7.2010

☰ Bosí karmelitáni