Kláštor sv. Terézie od Ježiša

Staré Hory sú mariánskym pútnickym miestom s bohatou tradíciou. Viac ako päť storočí naplnených láskou a úctou k Božej matke. Tu sme prišli slúžiť a pomáhame v spovednej službe v katedrále v Banskej Bystrici.

Adresa

Staré Hory 169

976 02 Staré Hory

Kontakty

Tel.: 048 419 92 04

E-mail: starehory.karmel@gmail.com

☰ Bosí karmelitáni | Pôsobiská