Komunita sestier

Komunita sestier pôsobiaca v osade Mendryka (1617), v krásnom prírodnom prostredí, sa nachádza na území Královohradeckej diecézy v Českej republike. Pôvodný lovecký zámok sa stal od roku 1969 domovom pre sestry Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Spravuje ho Česká katolícka charita pre službu starým a chorým sestrám.

Sestry našej komunity poskytujú sociálne a zdravotné služby starým a chorým sestrám i ľuďom v okolí, ako aj viacpočetným rodinám. Taktiež sa venujú pastorácii.
Zapájajú sa do života miestnej cirkvi:

· prípravou liturgie a starostlivosťou o kostol v Janove

· katechizáciou detí na ZŠ v Janove

· organizovaním Trojkráľovej zbierky

· prípravou k sviatosti zmierenia v Domove pre ľudí s mentálnym postihnutím vo Svitavách

· zabezpečovaním duchovných cvičení pre sestry, členov Spolku sv. Vincenta, laikov i mládež

· spoluprácou s kňazmi CM na ľudových misiách

· úctivým a srdečným prijímaním laikov i príbuzných našich sestier a prejavovaním pohostinnosti

Adresa

Charitní domov 
Mendryka 1
okr. Svitavy

Kontakty

☰ Vincentky | Pôsobiská