Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského je katolícka dominikánska škola, ktorá sa stáva centrom hľadania a šírenia pravdy a vzbudzuje v mladých ľuďoch otvorenosť a lásku k pravde. GTA sa usiluje vytvárať skutočné spoločenstvo, preniknuté evanjeliovým duchom lásky a slobody, aby sa každý cítil prijatý a rešpektovaný.

Adresa

Zbrojničná 3
040 01 Košice

Kontakty

Tel.: +421 55 62 227 95

E-mail: skola@gta.sk

Internetová stránka: http://www.gta.sk/

☰ Dominikánky | Pôsobiská