Naše pôsobiská

Dom Ružencovej Panny Márie

Bratislava

Dom Ružencovej Panny Márie bol zriadený 21. apríla 2003

Konvent Krista Kráľa

Košice

Sestry obnovili činnosť konventu 9. augusta 1990.

Konvent bl. Imeldy

Dunajská Lužná

Konvent bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej bol založený v r. 1983.

Dom sv. Dominika

Petrovany

Komunita bola založená v r. 1943.

Dom sv. Kríža

Tvrdošín

Komunita bola založená v r. 1990.

Dom sv. Michala, archanjela

Šarišské Michaľany

Komunita bola založená v r. 1996.

Dom sv. Kataríny Sienskej

Mukačevo, Ukrajina

Komunita bola založená v r. 1995.

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Košice

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského vzniklo v roku 1991. Jeho zriaďovateľom je Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy. 

Cirkevná materská škola bl. Imeldy

Košice

CMŠ bl. Imeldy v Košiciach bola zriadená v roku 1998 Kongregáciou sestier dominikánok bl. Imeldy..

Domov sv. Dominika

Petrovany

Domov sv. Dominika v Petrovanoch začal oficiálne svoju činnosť dňa 29. decembra 2008. Zriaďovateľom zariadenia je Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy.

Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova

Dunajská Lužná

CMŠ Madony Žitného ostrova bola zriadená v r. 2014 Kongregáciou sestier dominikánok bl. Imeldy

☰ Dominikánky