Konvent bl. Imeldy

História konventu bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej siaha do roku 1955, kedy sem sestry prišli pracovať do špecializovaného dojčenského ústavu na pozvanie prof. Karola Virsíka. V roku 1983 kongregácia zriadila v Dunajskej Lužnej konvent bl. Imeldy, do ktorého sa postupne presťahovali staršie sestry dôchodkyne pôsobiace v Slovenskej Ľupči a v Petrovanoch.

Vzhľadom na priemerný vek sestier a ich zdravotný stav, je hlavným poslaním konventu vytvárať modlitbové zázemie pre farnosť a pre poslanie kongregácie. Mladšie sestry sa venujú pastorácii vo farnosti, farskej katechéze, vyučovaniu náboženstva na školách a taktiež prejavujú starostlivosť o starých a opustených ľudí vo farnosti. V septembri 2013 kongregácia otvorila v Dunajskej Lužnej elokované pracovisko cirkevnej materskej školy bl. Imeldy a v nasledujúcom roku zriadila samostatnú Cirkevnú materskú školu Madony Žitného ostrova.

Adresa

Konvent bl. Imeldy
Nám. Sv. Martina 14/508
900 42 Dunajská Lužná

Kontakty

Tel.: 02/45980501

☰ Dominikánky | Pôsobiská