Konvent Krista Kráľa

Dejiny sestier dominikánok v Košiciach siahajú do roku 1903. V 50-tich rokoch minulého storočia boli sestry z Košíc násilne vyvezené do sústreďovavacích kláštorov. Svoje pôsobenie tu obnovili až po páde komunizmu, v auguste 1990. V roku 1991 zriadili Gymnázium sv. Tomáša Akvinského a v roku 2000 Cirkevnú materskú školu bl. Imeldy.

Poslaním sestier konventu Krista Kráľa je podieľať sa na výchovno-vzdelávacom procese na gymnáziu, v cirkevnej materskej škole, a tiež služba ľuďom, ktorí to potrebujú. Súčasťou areálu kláštora je aj kostol Krista Kráľa, o ktorý sa starajú sestry miestneho konventu.

Viac o histórii Konventu Krista Kráľa sa môžete dočítať na stránke www.dominikánky.sk

Adresa

Moyzesova 10
040 01 Košice

Kontakty

Tel.: 055/622 45 58

E-mail: 

☰ Dominikánky | Pôsobiská