Dom sv. Dominika

Prvé sestry dominikánky prišli do Petrovan z Čiech v r. 1938 na pozvanie Mudr. Vladimíra Pospíšila, ktorý tu v roku 1924 zriadil Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne a telesne postihnuté deti. Po vzniku slovenskej Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy, prešla správa ústavu do starostlivosti slovenských sestier. Komunita v Petrovanoch bola zároveň aj prvým sídlom generálneho vedenia sestier dominikánok bl. Imeldy. V Domove sociálnych služieb MUDr. Vladimíra Pospíšila pôsobili sestry až do roku 2008, kedy toto zariadenie ukončilo svoju činnosť v Petrovanoch. Následne v decembri 2008 kongregácia v priestoroch kláštora zriadila Domov sv. Dominika pre starých a chorých ľudí.

Poslaním komunity je vytvárať rodinné prostredie, duchovné a modlitbové zázemie pre obyvateľov Domova Sv. Dominika a podľa možností sa sestry zapájajú aj do pastoračnej činnosti vo farnosti.

Adresa

082 53 Petrovany 115

Kontakty

Tel.: 051/779 76 11

☰ Dominikánky | Pôsobiská