Mladí lídri, mediálnici, misijní dobrovoľníci

Mladí lídri, mediálnici, misijní dobrovoľníci

Popis projektu

Laura, združenie mladých, sa už 24 rokov stará o neformálne vzdelávanie mladých a motivuje ich k dobrovoľníckej službe pre druhých. Na celoslovenskej úrovni ponúka:

Vzdelávanie dobrovoľníkov - pravidelné stretnutia strediskových rád, školenie mladých lídrov a špecifické školenia podľa oblasti, kde sa angažujú (médiá, šport, kultúra, iné). Viac: laura-mladez.sk (ročne 5 000 €)

Mediálna škola - 4 akreditované kurzy neformálneho vzdelávania pre stredoškolákov (ročne 7 000 €)

VIDES - počas 5 víkendových stretnutí pripravuje misijných dobrovoľníkov na letnú misiu na Slovensku aj v zahraničí - na Ukrajine, v Albánsku, v Rumunsku, v Srbsku (ročne 6 400 € prípravné stretnutia + 10 000 € letné aktivity)


Finančné pokrytie:

Aktuálny stav: 7 900,00 EUR

Cieľ: 28 400,00 EUR

Kategória: Jednoduchý projekt

Kontaktné informácie

sr. Marta Baňasová, predsedníčka Laury, združenia mladých

laura.zdruzenie@gmail.com

Číslo účtu: SK33 0200 0000 0013 4196 1955 (do poznámky: DAR VZDELAVANIE alebo DAR MEŠ alebo DAR VIDES)

☰ Saleziánky | Projekty