Rekonštrukcia budovy na Pútnické centrum sestry Zdenky

Rekonštrukcia budovy na Pútnické centrum sestry Zdenky

Popis projektu

Hlavný relikviár bl. Zdenky Schelingovej sa nachádza v Kostole Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach. Priestory, do ktorých sestra Zdenka ako 15-ročná vstúpila, boli v päťdesiatych rokoch násilne odňaté a v týchto dňoch vrátené v nevyhovujúcom stave.

V súčasnosti by sme radi zrekonštruovali budovu, ktorá sa nachádza v blízkosti kostola, aby mohla slúžiť ako Pútnické centrum sestry Zdenky. Tým, ktorí chcú na príhovor bl. Zdenky prosiť o vypočutie svojich úmyslov a pobudnúť pri nej nejaký čas, chceme v budúcnosti ponúknuť možnosť pobytu v tejto budove, účasť na Eucharistii i priestor na stíšenie, modlitbu a osobné stretnutie.

Našou víziou je, aby sme pútnikom, ktorí prídu aj vo väčšom počte, mohli v priestoroch Pútnického centra poskytnúť základné služby, oboznámiť ich s jej životom a duchovným posolstvom.

Preto prosíme o Vašu finančnú podporu. ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám už pomohli aj tým, ktorí nám ešte pomôžu v realizácii tohto diela. Nech blahoslavená Zdenka oroduje za Vás a vyprosí Božie požehnanie Vašim rodinám.

Viac o projekte na: http://www.sestrysvkriza.sk/index.php/en/kontakty/projekt-putnicke-centrum

Viac o bl. Zdenke na: www.zdenka.sk


Finančné pokrytie:

Aktuálny stav: 140 000,00 EUR

Cieľ: 285 000,00 EUR

Kategória: Špeciálny investičný projekt

Kontaktné informácie

Kontaktná osoba: Sr. Viktória Kapustová
E-mail:  viktoria.k@mail.t-com.sk
Číslo účtu: SK46 0200 0000 0029 3737 3198
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 650
Do poznámky prosíme uviesť: DAR PC

 

☰ Sestry Svätého kríža | Projekty