Solidarita so škôlkou 2017

Solidarita so škôlkou 2017

Popis projektu

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy je zriaďovateľom viacerých škôl a školských zariadení. Cirkevná materská škola bl. Imeldy v Košiciach sa nachádza vo veľmi ťažkej situácii. Mesto Košice dlhodobo prispieva na mzdy a prevádzku materskej školy len 88% percent z toho čo prispieva svojim materským školám. Napríklad. v roku 2017 dostane každé dieťa v tejto cirkevnej škôlke o 209,04 EUR menej ako dieťa v mestskej škôlke; a o 553, 41EUR menej ako mestu poskytuje štát na jedného škôlkara z podielových daní, čo pri počte 85 detí predstavuje sumu 17 768,40 EUR, resp. 47 039,85 EUR za rok. Od októbra 2017 navýšilo mesto Košice tieto finančné prostriedky o 95,5 EUR na žiaka, čo vyrieši len povinné 6% navýšenie platov pedagogických zamestnancov. Túto „nespravodlivosť“ sa nepodarilo vyriešiť žiadnou prosbou alebo sťažnosťou, pretože „žiaľ“ - všetko je v súlade s platnou legislatívou. Veríme, že sa ťažká finančná situácia v materskej škole môže zlepšiť solidaritou tých, ktorým záleží aj na deťoch z cirkevnej škôlky (rodičov, starých rodičov) alebo priateľov „sestier dominikánok“, ktoré sprostredkúvajú gesto Božieho záujmu o tých najmenších. Ak sa rozhodnete byť solidárni s touto škôlkou v núdzi aspoň malou symbolickou čiastkou, prispejete na energie, ktoré ročne škôlka platí vo výške minimálne 15 000,- EUR.

Svoje príspevky môžete poslať na účet materskej školy SK76 0900 0000 0050 3505 9988, ako variabilný symbol použite 9988 a do poznámky pre prijímateľa uveďte DAR.

Viac o CMŠ bl. Imeldy sa môžete dozvedieť na stránke:  https://msimeldy.edupage.org/


Finančné pokrytie:

Aktuálny stav: 666,16 EUR

Cieľ: 15 000,00 EUR

Kategória: Jednoduchý projekt

Kontaktné informácie

Svoje príspevky môžete poslať na účet materskej školy SK76 0900 0000 0050 3505 9988, ako variabilný symbol použite 9988 a do poznámky pre prijímateľa uveďte DAR.

☰ Dominikánky | Projekty