Čítaš, čítam, čítame spolu ...

Čítaš, čítam, čítame spolu ...

Popis projektu

 

Čitateľský projekt Čítame s Osmijankom je  zameraný na podporu čítania, ktorý programovo a cielene formuje čitateľské návyky u detí mladšieho školského veku. Jeho hlavnou úlohou je stimulovať a podporovať rozvoj čítania a literárnej gramotnosti žiakov na 1. stupni základných škôl. Usiluje sa formovať základné čitateľské návyky ako je schopnosť čítať s porozumením a zvládnuť techniku čítania.

Aj tohto školského roka sa našli nadšenci, ktorí neváhali a zapojili sa. Zakúpili si pracovné zošity a od decembra do apríla budú statočne zdolávať 9 určených knižných titulov.

Ale.... v našej školskej knižnici niektoré knihy ani nemáme, a ak áno, tak nie dostatočné množstvo.


Informácie o priebehu projektu

ĎAKUJEME

Finančné pokrytie:

Aktuálny stav: 800,00 EUR

Cieľ: 800,00 EUR

Kategória: Jednoduchý projekt

Kontaktné informácie

Ak máte záujem o tento projekt, bližšie informácie podáva: sr.Jana Korekačová, mobil 0904 621 317

Finančné príspevky je možné posielať na číslo účtu v tvare IBAN SK0302000000004155791554

Variabilný symbol  52547477

správa pre príjemcu: osmijanko

☰ Uršulínky | Projekty