Katechézy Dobrého Pastiera

Katechézy Dobrého Pastiera

Popis projektu

Pomôž mi:

- aby som to urobil sám,

- stretnúť sa so živým Bohom a zamilovať si ho.

Spiritualita katechéz stojí na tom, že už malé deti sú schopné žasnúť nad stvorením, sú schopné sa stretnúť s Bohom a mať z toho veľkú radosť. Rozhodli sme sa využívať ich aj v školskom vyučovaní náboženstva. Zriadili sme átrium, nakúpili nevyhnutné pomôcky. Chýbajú však koberčeky, prenosné lavice a väčšina katechetického materiálu, taktiež kancelárske potreby. Súrne by sme to potrebovali už od januára 2020.

Chceme otvoriť dvere nášmu dobrému Bohu, aby aj cez tieto katechézy menil srdcia nás všetkých.

 

 


Finančné pokrytie:

Aktuálny stav: 0,00 EUR

Cieľ: 2 100,00 EUR

Kategória: Jednoduchý projekt

Kontaktné informácie

V prípade záujmu o podporu tohto projektu podáva bližšie informácie: sr.Edita Rigasová, 0915 428 175

Finančné príspevky je možné posielať na číslo účtu v tvare IBAN SK0302000000004155791554 

variabilný symbol  52547477

správa pre príjemcu: KDP

☰ Uršulínky | Projekty