Augustiniáni

Augustiniáni (Rehoľa svätého Augustína)

Sme rehoľníci augustiniáni hľadajúci neúnavne Boha spoločne v komunite, Žijeme v modlitbe, priateľstve a v službe Cirkvi. Chceme realizovať ideál sv. Augustína. Nasledujeme Ježiša z Nazareta, jemu odovzdávame naše srdcia a otvárame dvere našich sŕdc pre všetkých mužov a ženy, špeciálne pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Na Slovensku máme jedinú stabilnú komunitu v Košiciach od roku 1995. Zakladateľom boli o. Pavol Benedik a o. Angelo Lemme z vtedajšej Umbrijskej Augustiniánskej Provincie (dnes je súčasťou Talianskej Provincie).

Skratka: OSA (Ordo sancti Augustini)

Heslo: Jedno srdce a jedna duša na ceste k Bohu.

Čomu sa venujeme?

Naša komunita sa venuje pastorácii rodín, manželov a mládeže, vyučovaniu talianskeho jazyka, vyučovaniu sv. Písma a spiritualite sv. Augustína a sv. Rity. Bratia z komunity vypomáhajú aj vo farnosti Ťahanovce – sídlisko miestnemu duchovnému. Ďalej organizujú rôzne duchovné obnovy vo farnostiach, venujúsa duchovnému vedeniu. V neposlednom rade má komunita aj laické Bratstvo sv. Augustína a sv. Rity, ktorého členovia sa formujú popri kláštore augustiniánov.


Kde sa možno dozvedieť viac?

internetová stránka: www.aug.sk

email: augustiniani@gmail.com

Sledujte nás

Naše pôsobiská

Kláštor sv. Augustína

Košice

Komunita augustiniánov bola založená v Košiciach v roku 1995. Kláštor sv. Augustína bol posvätený v roku 2011.

Zobraziť podrobnosti...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK64 7500 0000 0007 1303 2993

Podporte nás 2% z daní

Vážení priatelia, aj tohto roku sa uchádzame o 2% z vašej dane. Naša rehoľa ich použije v prospech mládeže a detí, rodín a manželov na aktivitách, ktoré sa konajú v našom kláštore alebo ktoré organizujeme aj na iných miestach.

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.

Dobrovoľnícka práca

Na našich aktivitách potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí nám vypomáhajú formou nezištnej pomoci. Najviac nám pomáhajú dobrovoľníci animátori na stretkách. Potom je možnosť dobrovoľne pomáhať vo viacerých oblastiach, od upratovania po rôznych akciách, cez prácu v záhrade od jari do jesene až po drobné práce ako maľovanie.