Školské sestry de Notre Dame

Školské sestry de Notre Dame (Kongregácia školských sestier de Notre Dame)

Našim poslaním je výchova a vyučovanie. Snahou Kongregácie je vidieť potreby ľudí, najmä mládeže, ich ťažkosti a problémy.

Skratka: KŠSND (Kongregácia školských sestier de Notre Dame)

Heslo: Konaj čo najviac dobra!

Čomu sa venujeme?

Venujeme sa výchove a vyučovaniu detí a mládeže, sme zriaďovateľom Spojenej školy sv. Jozefa, vedieme materskú školu, staráme sa o staršie spolusestry, pracujeme na arcibiskupskom úrade a pôsobíme na misiách v Kazachstane. V združení Nodam sa hravou a zaujímavou formou v rámci mimoškolskej činnosti snažíme budovať v deťoch a mládeži základné hodnoty, cit pre spoluprácu, priateľstvo a úctu k starším. V Duchovnej rodine pátra Gabriela združujeme laikov, ktorí modlitbou a osobným angažovaním sa podporujú charizmu Kongregácie. Sú to naši priatelia, sympatizanti, príbuzní, ktorí chcú s nami prežívať zverené poslanie a modliť sa za mládež.


Kde sa možno dozvedieť viac?

KONGREGÁCIA ŠKOLSKÝCH SESTIER DE NOTRE DAME

Klčové 87

915 01  Nové Mesto nad Váhom

č.t.: 032/7713862

mobil: 0903 563 553

email: sestrynd@gmail.com

https://skolskesestrynd.sk/

Sledujte nás

Naše pôsobiská

Provinciálny dom

Nové Mesto nad Váhom

Sídlo provincie

Spojená škola sv. Jozefa

Nové Mesto nad Váhom

Založená v roku 1927.

Materská škola

Nové Mesto nad Váhom

Materská škola vznikla v roku 2011 na podnet bývalých absolventov Spojenej školy sv. Jozefa.

Zobraziť všetky pôsobiská...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK06 0200 0000 0000 0253 9202

Variabilný symbol: Váš rok narodenia. Do poznámky prosíme uviesť nasledovné: slovo DAR, meno a priezvisko, bydlisko. Ak hcete svoj dar adresovať na konkrétny úmysel, pripíšte to do poznámky platobného príkazu.

ĎAKUJEME, že nám stojíte pri nás a rozhodli ste sa nás podporiť. Váš fiančný dar bude použitý na zveľadenie budovy a priestorov Spojenej školy sv. Jozefa a budovy Alexie, kde sa sestry venujú deťom v materskej škole. Vďaka milodarom pôsobia naše sestry na misii v Balchaši (Kazachstan). Každý deň sa Vás zahrnieme do našich modlitieb ako dobrodincov. Vašu pomoc deťom a mládeži, s ktorými pracujeme, si veľmi vážime. Pripíšte aj Váš mail, aby sme Vám mohli poďakovať a potvrdiť prijatie daru.

Podporte nás 2% z daní

Pomôžte nám spropagovať dobrovoľnícku činnosť mladých ľudí v službe animátorstva detí na stretkách. Svojimi 2 % môžete podporiť vzdelanie mladých ľudí ako aj rehoľných setier, ktoré sa pripravujú na službu deťom v školách, ale aj v mimoškolskej činnosti.

Ďakujeme, že nám darujete 2%!

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.

Dobrovoľnícka práca

Prvou a najpotrebnejšou formou pomoci je Vaša modlitba za nás, aby sme dokázali žiť autentický zasvätený život a aby sme sa mohli čo najúčinnejšie venovať deťom a mládeži. Samozrejme, že  Vaša pomoc môže mať aj inú formu. Poteší nás, ak nám chcete pomôcť s údržbou našich domov, s odborným poradenstvom (účtovníctvo, daňovníctvo, právo), propagáciou (fotenie, grafika, výroba videí), či s prípravou a realizáciou rôznych aktivít a podujatí pre deti, mladých, rodiny. Ozvite sa nám na sestrynd@gmail.com alebo kontaktujte priamo komunitu, s ktorou chcete spolupracovať.