Uršulínky

Uršulínky (Rímska únia Rádu svätej Uršule)

Rímska únia Rádu sv, Uršule, ľudovo sestry uršulínky, je jedna z vetiev duchovnej rodiny, ktorú založila sv. Angela Merici. Sme medzinárodný, kontemplatívno-apoštolský inštitút. Charakterizuje nás: Snúbenectvo (kontemplácia), Materstvo (apoštolát) a Sesterstvo (komunitný život), ktoré sú typické a podstatné pre náš život.

Naším poslaním je výchova v rozmanitých formách so zreteľom na evanjelizáciu. Sme povolané odpovedať na potrebu Boha v každom človeku, mať na zreteli vždy vývoj celého človeka, prejavovať úctu, porozumenie a pomoc.

Skratka: OSU (Ordo Sanctae Ursulae)

Heslo: Žite nový život!

Čomu sa venujeme?

Na Slovensku pôsobíme na piatich miestach: v Bratislave, v Trnave, v Košiciach, v Modre a v Suchej nad Parnou. Venujeme sa prevažne vyučovaniu a výchove detí a mládeže na našich uršulínskych školách, internátoch i v Centrách voľného času, ale tiež katechéze na štátnych školách, a pastorácii vo farnostiach.


Kde sa možno dozvedieť viac?

www.ursulinky.sk

Naše pôsobiská

Kláštor uršulínok v Bratislave

Bratislava

Sestry uršulínky prišli do Bratislavy 13.júna 1676. Najstarší kláštor uršulínok sa nachádza v srdci Bratislavy. V historickom centre je komplex budov kláštora a škôl spojený s kostolom Loretánskej Panny Márie.

Kláštor uršulínok v Trnave

Trnava

Trnavský kláštor bol založený v roku 1724 a nachádza sa v historickom centre. Patrí k nemu Kostol sv. Anny, ktorý spája komplex budov kláštora s uršulínskymi škôl.

Kláštor uršulínok v Košiciach

Košice

Druhý najstarší uršulínsky kláštor na Slovensku vo východoslovenskej metropole Košice.

Zobraziť všetky pôsobiská...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK44 3100 0000 0040 0100 3201

Podporte nás 2% z daní

Sme občianske združenie bývalých žiakov uršulínskych škôl na Slovensku. Patríme do siete bývalých žiakov v Európe z názvom AUSSI  EUROPE. V pobočke Modra sa aktívne venujeme deťom, mládeži a rodinám rôznymi formami.  Podieľame sa na rôznych aktivitách pastoračného charakteru: Tábory, knižnica, Biblický karneval, stretnutia rodín. Podporujeme aktivity Materského centra Modráčik, ktoré sídli v našich priestoroch: Herňa, cvičenie s deťmi, tvorivé dielne pre mamy, detské oslavy.  A nakoniec podporujeme všetky aktivity CVČ v Modre, ktorého sme zriaďovateľom: tábory, výlety, splav, Cyklopreteky, a iná pravidelná i nepravidelná záujmová činnosť.

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.

O vašu podporu sa uchádzajú naše projekty

Vdýchni život podkroviu

Sestry uršulínky nutne potrebujú finančnú pomoc na dokončenie vstavby podkrovia pre Spojenú školu sv. Uršule

Cvičná záhradka na školskom dvore

Sestry uršulínky prosia o finančnú podporu pri revitalizácii školského dvora

Zobraziť všetky projekty...