Piaristi (Rehoľa piaristov na Slovensku)

Piaristi sa venujú výchove a vzdelávaniu detí a mládeže. Sú zriaďovateľmi škôl v Nitre, Trenčíne a Prievidzi. Okrem pedagogickej činnosti trávia veľa voľného času mimoškolskými aktivitami, kde osobným svedectvom, vyučovaním a budovaním spoločenstiev privádzajú mladých ľudí k osobnému vzťahu s Bohom.

Piaristi, tiež Rád chudobných regulárnych klerikov Matky Božej Zbožných škôl (lat. Ordo Clericorum regularium pauperum Matris Dei Schoparum Piarum) alebo kratšie Rád Zbožných škôl alebo Zbožné školy sú chudobný rehoľný rád. Rád založil v Ríme roku 1621 (18. november) sv. Jozef Kalazanský. Hlavným poslaním rádu je integrálna výchova detí a mládeže, zvlášť chudobných."Poslaním našej rehole bude teda učiť deti od základov správne čítať, písať, počítať, učiť ich latinčinu ale predovšetkým ich naučiť nábožnosti a kresťanskej náuke. Nakoľko to bude možné, budeme im to podávať čo najľahšou formou." (sv. Jozef Kalazanský)Heslo rehole, ktoré zakladateľ vyjadril v rôznych formách, znie takto: K väčšiemu rastu zbožnosti (lat. Ad maius pietatis incrementum) v skratke: A + M + P + I.

Skratka: SchP (Scholae Piae)

Heslo: Zbožnosť a veda

Čomu sa venujeme?

Rehoľa piaristov sa venuje komplexnej výchove a vzdelávaniu detí a mládeže, predovšetkým prostredníctvom piaristických škôl v Nitre, Trenčíne a Prievidzi, práci s laikmi (tretí rád - Piaristická fraternita na Slovensku) a budovaním modlitbových spoločenstiev.


Kde sa možno dozvedieť viac?

Web: http://www.piaristi.sk

Facebook: https://www.facebook.com/piaristi.sk/

Instagram: https://www.instagram.com/piaristi.sk/

Sledujte nás

Naše pôsobiská

Provincialát Rehole piaristov na Slovensku a Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského

Nitra

Sídlo pátra provinciála a kancelárie pátra provinciála na Slovensku.

Piaristická spojena škola Františka Hanáka

Prievidza

V Prievidzi pôsobia traja pátri piaristi, ktorí sa venujú deťom a mládeži. Sídli tu aj Spoločenstvo Piar.

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého

Trenčín

Piaristické gymnázium v Trenčíne je súčasťou komplexu Kolégia piaristov. Časť priestorov spravuje penzión Svorad, kde ponúkame ubytovanie priamo v historickom centre mesta Trenčín.

Zobraziť podrobnosti...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK87 3100 0000 0042 2028 4410

Podporte nás 2% z daní

 Podporte Rehoľu piaristov 2% zo svojich daní:

Tlačivo na poukázanie 2%

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.