Naše pôsobiská

Provincialát Rehole piaristov na Slovensku a Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského

Nitra

Sídlo pátra provinciála a kancelárie pátra provinciála na Slovensku.

Piaristická spojena škola Františka Hanáka

Prievidza

V Prievidzi pôsobia traja pátri piaristi, ktorí sa venujú deťom a mládeži. Sídli tu aj Spoločenstvo Piar.

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého

Trenčín

Piaristické gymnázium v Trenčíne je súčasťou komplexu Kolégia piaristov. Časť priestorov spravuje penzión Svorad, kde ponúkame ubytovanie priamo v historickom centre mesta Trenčín.

☰ Piaristi