Provincialát Rehole piaristov na Slovensku a Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského

Provincialát Rehole piaristov je sídlom Rehole piaristov na Slovensku. Komplex je spojený s kolégiom, Piaristickým kostolom a Piaristickou spojenou školou sv. Jozefa Kalazanského v Nitre.

Adresa

P. Juraj Ďurnek, SchP (provinciál)
Piaristická 8
Nitra 949 01

Kontakty

Asistent: +421 948 929 944
Kancelária: +421 948 35 04 51
E-mail: provincia@piaristi.sk
Web: http://www.piaristi.sk

 

☰ Piaristi | Pôsobiská