Františkáni

Františkáni (Rehoľa menších bratov)

Františkáni sú radostní nasledovníci príkladu života svätého Františka z Assisi, ktorý miloval Krista celým nerozdeleným srdcom a získal tak srdcia mnohých súčasníkov pre lásku k Bohu. Jeho odkaz ako nasledovať Krista je ešte aj po 800 rokoch svieži, radostný, pravdivý a aktuálny. My, bratia františkáni, sa spolu snažíme žiť podľa evanjelia.

Skratka: OFM (Ordo Fratrum MInorum)

Heslo: Pokoj a dobro!

Čomu sa venujeme?

Ako nasledovníci odkazu sv. Františka z Assisi sa hlásime k životnému štýlu, ktorý charakterizujeme slovami žiť podľa evanjelia. Tento život je vždy životom v bratstve, ktoré máme hlboko v úcte. Naša činnosť je univerzálna ako posolstvo evanjelia. Závisí od potrieb prostredia, v ktorom žijeme. Dnes je to najmä pastorácia pri našich kostoloch ako napr.  služba vysluhovania sviatostí, pomoc chudobným, chorým v nemocniciach, nepočujúcim, práca s deťmi a mladými. Naša činnosť je otvorená pre nové výzvy, ktoré sa rodia v bratskom dialógu.


Kde sa možno dozvedieť viac?

Sledujte nás

Naše pôsobiská

Kláštor Bratislava

Bratislava

V bratislavskom kláštore sa nachádza provincialát, je súčasne aj formačným domom pre postnovicou, sú tu študenti teológie a bratia s veľkým pastoračným nasadením.

Kláštor Trnava

Trnava

Po obnovení provincie v roku 1924 sa kláštor stal miestom noviciátu a je ním aj v súčasnosti. Kláštor je na území Trnavskej diecézy.

Pustovňa

Lysá pod Makytou

Od roku 2015 je v pustovni prítomná komunita troch bratov, ktorá vytvára františkánsky pustovnícky život.

Zobraziť všetky pôsobiská...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK15 0200 0000 0000 1474 9012

Viac informácii ohľadom finančnej pomoci môžete vykomunikovať prostredníctvom emailu:

ekonomika@frantiskani.sk

Podporte nás 2% z daní

Aj tento rok vás žiadame o podporu formou darovania 2-3% z vašich daní nášmu občianskemu združeniu FRANTIŠKANIKA alebo občianskemu združeniu a hnutiu GIFRA.

Prostriedky získané prostredníctvom o. z. FRANTIŠKANIKA sú používané na opravy našich budov - kostolov a kláštorov (väčšinou ide o historické pamiatky) a na podporu pastoračných aktivít. Prostriedky získané prostredníctvom o. z. GIFRA využijeme v službe pre mladých.

Predvyplnené tlačivo pre darovanie 2-3% z daní pre o. z. FRANTIŠKANIKA nájdete na tomto linku. Predvyplnené tlačivo pre o. z. GIFRA nájdete zase na tomto linku.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zprostredkovania 2-3% z dane, sa môžete obrátiť na ekonomika@frantiskani.sk.

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.