Sestry Nepoškvrnenej

Sestry Nepoškvrnenej (Františkánky Panny Márie Nepoškvrnenej)

V polovici 19. storočia založil na Morave túto školskú kongregáciu františkán s františkánskými terciárkami. Ich duchovným dedičstvom je láska sv. Františka k Pánu Ježišovi, k jeho zneuznávanej láske a k Nepoškvrnenej Panne Márii.

Skratka: C.Im.Conc. (SNPPM)

Heslo: "...A odovzdal nám slovo zmierenia." 2 Kor 5,19

Nadpis loga: "Láska a zmier Srdcu Ježišovmu, skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie."

Čomu sa venujeme?

Nechávame sa viesť Pannou Máriou, ktorú uctievame zvlášť v tajomstve jej Nepoškvrneného počatia.
Ježišovi obetujeme na zmier rukami Nepoškvrnenej Panny Márie svoj život za posvätenie kňazov, za rozmnoženie kňazských povolaní a za obrátenie neverných duší Bohu zasvätených.

Pôsobíme na poli výchovy a vzdelávania, tiež v charitatívnej činnosti, vo farskej pastorácii, v pastorácii väzňov i v misiách.

Spolu viac ako 25 sestier žije v komunitách v Česku, v Nemecku, Estónsku a na Slovensku v obci Ľubica pri Kežmarku. 


Kde sa možno dozvedieť viac?

   Adresa : 

Kongregácia sestier

Nepoškvrneného počatia P. Márie

Povstalecká 30

059 71 Ľubica

Internetová stránka : www.sestrynp.sk

Emailová adresa : sr.katarinak@gmail.com

Telefón: +421 903 431 880 

Naše pôsobiská

Kláštor Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej

Ľubica

Kláštor Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej

Zobraziť podrobnosti...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK72 6500 0000 0000 9146 4432