Verbisti

Verbisti (Spoločnosť Božieho slova)

Misionári verbisti (Misionári Spoločnosti Božieho Slova) sú medzinárodným spoločenstvom katolíckych misionárov - kňazov a bratov - založenom v roku 1875 nemeckým kňazom, sv. Arnoldom Janssenom. Po celom svete dnes existuje viac ako 6000 verbistov  slúžiacich v 78 krajinách sveta. Snažia sa žiť ako bratia a slúžia svojim blížnym. Na Slovensko prišli misionári verbisti v roku 1925. Ich hlavným strediskom je Misijný dom v Nitre na Kalvárii, ktorý bol otvorený v roku 1928. V súčasnosti pôsobí viac ako 30 Slovákov verbistov v misiách.
 Komunita misionárov je pomenovaná po Božom Slove, a tak sú známi ako Misionári Spoločnosti Božieho Slova (Societas Verbi Divini - SVD).
Identita misionárov verbistov je zakorenená vo výzve svedčiť o Božej láske práve v situáciách a na miestach, kde Božie Slovo ešte nepoznajú, alebo kde otvorenosť k bohatej rozmanitosti národov nie je vážená.
Spolu s ďalšími dvoma sesterskými kongregáciami, ktoré založil Zakladateľ Arnold Jannsen: Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého (SSpS) a sestry Služobnice Svätého Ducha ustavičnej adorácie (SSpSAP) sa verbisti snažia sa načúvať Duchu Svätému, aby tak mohli nasledovať Ježiša odvážnejšie v plnení Božej vôle.

Skratka: SVD (Societas Verbi Divini)

Heslo: Pred Svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery!

Čomu sa venujeme?

Ohlasujeme Evanjelium, prinášame sviatosti Kristovej lásky a milosti, podporujeme katolícke školstvo, mediálnu komunikáciu, vychovávame a vzdelávame domorodých kňazov, bratov a sestry, formujeme laických katechétov a učiteľov, vedieme sociálne, antropologické i poľnohospodárske výskumné projekty, aby sme pomohli riešiť problémy mnohých kultúr, staráme sa o chorých poskytovaním medicínskej i duchovnej starostlivosti, kŕmime hladných, poskytujeme prístrešie opusteným, zakladáme sirotince, snažíme sa o prorocký dialóg s ľuďmi iných náboženstiev a ateistami… Všade, kde ako misionári pracujeme, prebúdzame misijné povedomie a podporujeme misijnú prácu na celom svete.
 Ako kňazi a bratia zasväcujeme celý svoj život ohlasovaniu evanjelia a šíreniu Božej lásky medzi ľuďmi všetkých národov.


Kde sa možno dozvedieť viac?

www.verbisti.sk

Naše pôsobiská

Misijný dom Matky Božej

Nitra

Založený v roku 1928

Misijný dom sv. Arnolda Janssena

Bratislava - Petržalka

Založený v roku 2000

Exercičný dom SVD

Nitra

Založený v roku 2000

Zobraziť všetky pôsobiská...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK95 0900 0000 0050 2911 5971

Podporte nás 2% z daní

Viac informácii o využití prostriedkov z 2% možno nájsť na našej stránke.

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.