Kláštor sv. Alžbety

Kláštor je od roku 1938 sídlom provincie a zároveň slúži spoločenstvu sestier, ktoré pracujú vo vonkajšom apoštoláte: v Alžbetke, n.o., kde je krízové stredisko a materská škola; v katechéze a v diecéznej charite.

 

Adresa

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
Zimná 66
052 01  Spišská Nová Ves

 

 

Kontakty

Tel. č.: 053/44 11 934

E-mail: sdrsnv@stonline.sk

☰ Vykupiteľky | Pôsobiská