Naše pôsobiská

Kláštor sv. Alžbety

Spišská Nová Ves

Provinciálny dom

Dom matky Alfonzy Márie

Vrícko

Rehoľný dom pre naše staršie a choré sestry

Kláštor Božského Vykupiteľa

Nesvady

Rehoľný dom založený v roku 1997

Dom svätého Jozefa

Raslavice

Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb

Kláštor sv. Terézie Avilskej

Spišské Vlachy

Rehoľný a formačný dom

Kláštor sv. Alfonza de Liguori

Topoľčany

Rehoľný dom

☰ Vykupiteľky