Kláštor sestier Božského Vykupiteľa

Prvé sestry prišli do Košíc v roku 1989, kde pôsobili vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša. Neskôr začali pracovať aj v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského.

Pri komunite je aj laické spoločenstvo členiek Duchovnej rodiny.

Od roku 2015 bývajú vo vlastnom rehoľnom dome.

Adresa

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
Cimborkova 22
040 01  Košice

Kontakty

Tel.: 055/632 05 21

E-mail: sdrkeger@gmail.com

☰ Vykupiteľky | Pôsobiská