Kláštor Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Sestry sa venujú podomovému ošetrovaniu, školskej a farskej katechéze, starajú sa o Baziliku Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore, kde spravujú aj pútnický dom.

Pri komunite je laické spoločenstvo členiek Duchovnej rodiny.

 

Adresa

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
Kláštorská 53
054 01  Levoča

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
Mariánska hora 1
054 01  Levoča

Kontakty

Komunita sestier v Levoči:
Tel.: 053/451 18 01
E-mail: sdrlevoca@gmail.com

Komunita sestier na Mariánskej hore
Tel.: 053/541 28 26
Email: sdrmarianskahora@gmail.com

☰ Vykupiteľky | Pôsobiská