Kláštor sv. Alfonza de Liguori

Apoštolské zameranie komunity: opatrovanie chorých v nemocnici, školská a farská katechéza. 

Pri komunite pôsobí aj laické spoločenstvo členiek Duchovnej rodiny. 

 

Adresa

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
Kalinčiakova 34 
955 01  Topoľčany

 

Kontakty

Tel.: 038/522 56 43

E-mail: sdrtop@gmail.com

☰ Vykupiteľky | Pôsobiská